O nás

Máme jediný cieľ:

POSKYTOVAŤ ČO NAJVYŠŠIU
KVALITU SLUŽIEB.

Odovzdávanie informácií je staré ako ľudstvo samo. Napísaná informácia je uchopiteľná, môžeme sa k nej vrátiť, sprevádza nás všade. Správny pravopis a štylistická neutrálnosť textu pomáhajú čitateľovi orientovať sa v texte a pochopiť ho. Chybný alebo nesprávne zoštylizovaný text odrádza, pôsobí nedôveryhodne, nekvalitne.

Neprezentujte sa textom, ktorý nie je pravopisne a štylisticky správny. Stavte na profesionálnu a kvalitnú korektúru. Potom bude váš text skutočne DOBRÝ. Zverte do našich rúk gramatické a štylistické korektúry textov v slovenskom jazyku, redakčnú úpravu textu či vytvorenie textovej prezentácie. Jazykovú korektúru pre vás vypracujeme spoľahlivo, načas a za rozumnú cenu.

obrázok s knihami

Prečo si mám objednať opravu textu?

Každý z nás už určite napísal nejaký text. A určite to nebolo len v škole, kde ho od nás požadovali učitelia, ale texty píšeme, resp. musíme písať prakticky stále, pričom si to možno ani neuvedomujeme.

Hľadáte si zamestnanie – potrebujete životopis a motivačný list; žiadate úrad o vyjadrenie sa k nejakej záležitosti – potrebujete žiadosť; začínate podnikať, zakladáte firmu – potrebujete sa svojim klientom predstaviť, informovať ich o svojich produktoch a službách; blogujete – potrebujete často písať, veľa písať a správne písať; komunikujete s vašimi klientmi – potrebujete sa prezentovať gramaticky a štylisticky čistým textom bez chýb; píšete alebo vydávate knihu, publikáciu, článok – potrebujete správnu jazykovú a štylistickú korektúru textu.

Textom sa jednoducho prezentujeme. A malo by nám záležať na tom, aby sme sa prezentovali originálne, pútavo, cieľavedome a hlavne bez chýb. Správny pravopis a štylistická neutrálnosť textu pomôžu príjemcovi orientovať sa v texte a správne ho pochopiť. Už nesprávne použité písmeno alebo nesprávne umiestnená čiarka dokážu zmeniť význam našej výpovede. Naozaj sa chcete prezentovať s chybami, teda nedokonale? 

O slovenčine

Jazyk vo svojej správnej spisovnej podobe je pre mňa vášňou. Každé slovo má svoje miesto, každé je niečím výnimočné, niečím záhadné. Slovenský jazyk ponúka množstvo možností, ako s ním pracovať, ako sa mu venovať. Ohuruje svojou mnohovrstevnosťou, mätie svojou zložitosťou, udivuje svojou mnohovýznamovosťou a poteší svojou flexibilnosťou. Niekedy je komplikovane archaický až neprirodzený, ale vzápätí očarí svojou originalitou a otvoreným vzťahom k iným jazykom. Vedeli ste, že väčšina národností si vôbec nevie predstaviť, že náš jazyk sa číta tak, ako sa píše? A že môžeme byť právom hrdí na jeho históriu, počas ktorej si skalopevne obhájil svoje miesto medzi európskymi jazykmi? Dajme slovenčine šancu, aby sa prezentovala svojou spisovnou a správnou podobou, nie chybami a nedokonalosťou.

Rýchlo, spoľahlivo, bez chýb a za dobrú cenu

Mojimi rukami prešlo vyše 25 000 normostrán slovenských textov rôzneho zamerania z rôznych oblastí. Korektúru akéhokoľvek textu urobím pre vás odborne, zodpovedne a načas. Teším sa na spoluprácu s vami, váš text bude po gramatickej a štylistickej oprave v súlade so spisovným slovenským jazykom, bez chýb a štylistických nepresností. Vážim si každého klienta, jeho rozhodnutie a text, ktorý sa rozhodne zveriť do mojich rúk.

Mgr. Adela Kullová

majiteľka