Naše služby

Aké druhy jazykových služieb poskytujeme?

Objednajte si u nás opravu rôznych druhov textu.

literárne texty
diplomové, bakalárske a dizertačné práce
návody a manuály
firemné texty
odborné texty
seminárne práce
texty na internetové stránky
texty, ktoré ste práve napísali...
články do novín, časopisov, publikácií
informačné a propagačné materiály
reklamné texty
Fotka kníh

01.

Komplexná korektúra

02.

Predtlačová korektúra

Fotka otvorenej knihy
Pracovný stôl

03.

Redakčná úprava textu

04.

Textová prezentácia

Textová prezentácia

Cenník

price_tag_euro

Celková korektúra

3,20 * NS
  • * NS (normostrana) = 1 800 znakov vrátane medzier.
price_tag_euro

Predtlačová korektúra

1,50 * NS
  • * NS (normostrana) = 1 800 znakov vrátane medzier.
price_tag_euro

Redakčná úprava textu

8,50 * NS
  • * NS (normostrana) = 1 800 znakov vrátane medzier.
price_tag_euro

Textová prezentácia

5,00 * 1/2 NS
  • * Cena platí za polovicu normostrany.
  • NS (normostrana) = 1 800 znakov vrátane medzier.